Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Nadzór i kontrola diagnostyki laboratoryjnej

---

Kontrolą i oceną czynności diagnostyki laboratoryjnej zajmuje się Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. Czytaj więcej o kompetencjach rady.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych prowadzi wykaz laboratoriów. Każdy podmiot, który prowadzi laboratorium, musi złożyć wniosek o wpis laboratorium do tego wykazu.

 

Jak przebiega kontrola

 1. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych powołuje wizytatorów spośród diagnostów laboratoryjnych, którzy mogą:
  • sprawdzić pomieszczenia laboratorium,
  • obserwować, jak wykonywane są czynności diagnostyki laboratoryjnej,
  •  żądać informacji, wyjaśnień i udostępnienia dokumentacji medycznej,
  • wydawać zalecenia powizytacyjne.
 2. Diagnosta laboratoryjny otrzymuje protokół z wizytacji najpóźniej 14 dni od jej przeprowadzenia.
 3. Jeśli wizytator stwierdził nieprawidłowości, które mają wpływ na wyniki badań diagnostycznych, powiadamia o tym właściwego wojewodę.
 4. Wojewoda może skontrolować podmiot, które wykonuje działalność leczniczą i sprawdzić, czy działa on zgodnie z warunkami określonymi w przepisach.
 5. Wojewoda sporządza protokół z kontroli.
 6. Wojewoda może wykreślić podmiot z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jeśli stwierdził:
  • rażące naruszenie warunków wykonywania działalności leczniczej,
  • że podmiot nie zastosował się do zaleceń pokontrolnych.

 

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U z 2004 r., nr 144, poz. 1529 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 r., nr 112, poz. 654)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry