Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Publiczna służba krwi

---

Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi

 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa:
  • 21 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa (podległe Ministrowi Zdrowia),
  • Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (podległe Ministrowi Obrony Narodowej),
  • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cały system nadzoruje Minister Zdrowia, który koordynuje m.in.: działania związane z organizacją pobierania krwi i jej składników, preparatyką i zaopatrzeniem w krew i jej składniki. Część zadań wykonuje za pośrednictwem Narodowego Centrum Krwi (jednostka podległa). Czytaj więcej o służbie krwi w serwisie Narodowego Centrum Krwi.

 

Główne zadania Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Instytut Hematologii i Transfuzjologii nadzoruje merytorycznie krwiodawstwo i krwiolecznictwo, m.in:

 • prowadzi kontrole w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • udziela konsultacji dotyczących leczenia krwią i produktami krwiopochodnymi,
 • współuczestniczy w wyjaśnianiu i analizie poważnych niepożądanych zdarzeń i poważnych niepożądanych reakcji.

 

Główne zadania centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa

 • Pobieranie krwi oraz zabiegi z tym związane.
 • Badanie, preparatyka i przechowywanie krwi i jej składników.
 • Wydawanie krwi i jej składników placówkom leczniczym.

 

Podstawa prawna

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry