Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

---

Znajdź podmiot leczniczy

W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) znajdziesz dane dotyczące wszystkich podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych w Polsce. Informacje obejmują przede wszystkim dane teleadresowe oraz zakres udzielanych świadczeń.

Dane dotyczące liczby i rozmieszczenia podmiotów prowadzących działalność leczniczą w Polsce są dostępne w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 

Jak znaleźć właściwy podmiot, np. szpital z oddziałem pediatrycznym:

 1. W rozwijanym menu po lewej stronie wybierz zakładkę „Wyszukiwarki”.
 2. Wybierz podzakładkę „wyszukiwarka podmiotów leczniczych”.
 3. Na samym dole strony naciśnij opcję „przejdź do wyszukiwania zaawansowanego”
 4. Następnie zaznacz łącznie:
  • organ rejestrowy (wojewoda właściwy dla danego województwa),
  • rodzaj prowadzonej działalności (1 – stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne),
  • poradnia/oddział/pracownia (rodzaje specjalności): 4401 – oddział pediatryczny;
 5. Po wybraniu warunków wyszukiwania, naciśnij „szukaj”.

Jeśli szukasz poradni specjalistycznej lub oddziału szpitalnego, właściwe kody do rejestru znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry