Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Restrukturyzacja i przekształcenia

---

Przekształcenia na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

łączne nakłady z budżetu państwa na ten cel (ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r. i zgodnie z ustawą do 31 grudnia 2013 r. można składać wnioski), zostały określone w ustawie o działalności leczniczej na kwotę 1.400 mln. zł, w tym:

  • 2012 r. – 400.000 tys. zł. (wyk. 39.079,6 tys. zł)
  • 2013 r. – 600.000 tys. zł. (po zmianach 230.118,4 tys. zł)
  • 2014 r. – 400.000 tys. zł. (plan)

w okresie 1 lipca 2011 – 31 października 2013 r. na podstawie ustawy o działalności leczniczej przekształcono 48 spzoz, w tym 34 szpitale z tego

  • w roku 2011 – 1 (szpital),
  • w roku 2012 – 18 w tym 13 szpitali,
  • w roku 2013 – 29 w tym 20 szpitali.

Łącznie w latach 2012-2013 z dofinansowania skorzystały 23 podmioty tworzące dla 33 spzoz przekształconych w tym okresie w spółki prawa handlowego na kwotę ok. 269.198,0 tys. zł. w tym:

  • w roku 2012 – 6 podmiotów tworzących dla 10 spzoz, na kwotę 39.079,6 tys. zł,
  • w roku 2013 – 17 podmiotów tworzących dla 23 spzoz, na kwotę 230.118,4 tys. zł.
LP. Rok Kwota wydatkowana
1. 2012 39.079,6 tys. zł (wykonanie zgodne ze sprawozdaniem Rb 28)
2. 2013 230.118,4 tys. zł
Razem 269.198,0 tys. zł

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry