Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców

---

Czym jest organizacja reprezentatywna

Organizacja reprezentatywna, to organizacja, do której należą świadczeniodawcy (np. szpitale, przychodnie) którzy zatrudniają łącznie co najmniej 10 tys. osób, udzielających jednocześnie świadczeń zdrowotnych.

Osoba reprezentująca taką organizację musi złożyć do ministra zdrowia oświadczenie, w którym potwierdzi wymaganą liczbę osób. Ma na to czas do 30 kwietnia każdego roku.

 

Kto prowadzi wykaz organizacji reprezentatywnych

Wykaz reprezentatywnych organizacji prowadzi minister zdrowia.

 

Wykaz reprezentatywnych organizacji – 2017:

Wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców prowadzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 31sb ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)

 • Konfederacja Lewiatan
 • Konsorcjum Szpitali Wrocławskich
 • Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
 • Polska Federacja Szpitali
 • Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
 • Pracodawcy RP
 • Stowarzyszenie Szpitali Małopolski
 • Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych
 • Wielkopolski Związek Zakładów Opieki Zdrowotnej – Organizacja Pracodawców
 • Związek Pracodawców Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
 • Związek Pracodawców Podmiotów Leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego
 • Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

 

Podstawa prawna:

Art. 31sb ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry