Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zadłużenie SPZOZ

---

Ministerstwo Zdrowia zbiera dane o zadłużeniu w ochronie zdrowia m.in. za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Kto składa sprawozdanie o stanie zobowiązań

Sprawozdanie o stanie zobowiązań, czyli Rb-Z, sporządzają samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) raz na kwartał.

Dane dotyczą szpitali, poradni i przychodni. Zobowiązania wymagalne, czyli takie których termin płatności już minął, w sprawozdaniu Rb-Z wykazywane są bez odsetek.

 

Dane ankietowe

Ministerstwo Zdrowia zbiera dane ankietowe o zobowiązaniach ogółem i wymagalnych z uwzględnieniem:

  • odsetek samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • struktury zobowiązań w podziale na poszczególne województwa,
  • zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

SPZOZ przekazują dane w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

 

Publikacja danych

Informacje o zobowiązaniach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej publikujemy na stronie www.archiwum.mz.gov.pl raz na kwartał.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry