Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

System Państwowe Ratownictwo Medyczne

---

System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) powstał, aby zapewnić pomoc każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. System PRM działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Jednostki systemu PRM to:

  • szpitalne oddziały ratunkowe,
  • zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego,

które mają zawarte umowy z NFZ.

 

Z systemem PRM współpracują centra urazowe oraz oddziały szpitalne wyspecjalizowane w leczeniu nagłych stanów zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Poza szpitalem pomocy udzielają zespoły ratownictwa medycznego. Zespoły wysyła do pacjenta dyspozytor medyczny, po przyjęciu zgłoszenia na numer alarmowy 112 lub 999.

 

Z systemem PRM współdziałają również służby ratownicze, w szczególności:

  • Straż Pożarna,
  • Policja,
  • Górskie, Tatrzańskie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Czytaj więcej na temat jednostek współpracujących z systemem w zakładce: Jednostki współpracujące z systemem.

 

Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Każdy wojewoda przygotowuje plan, który szczegółowo opisuje sposób zabezpieczenia świadczeń ratowniczych na terenie województwa. Plany zawierają informacje o:

  • możliwych zagrożeniach,
  • liczbie i rozmieszczeniu zespołów ratownictwa medycznego, szpitali oraz dyspozytorni medycznych,
  • sposobie współpracy z innymi województwami.

Całość systemu PRM nadzoruje Minister Zdrowia. W ramach nadzoru minister zatwierdza wojewódzkie plany działania systemu i może przeprowadzić kontrolę jednostek systemu.

Wojewódzkie plany działania systemu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.

 

Podstawa prawna

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry