Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Dyspozytorzy medyczni

---

Aby zostać dyspozytorem medycznym należy posiadać:

 • wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego,
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, w szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala.

 

Obowiązki dyspozytora medycznego

Dyspozytor medyczny:

 • przyjmuje zgłoszenia o zdarzeniach, które mogą powodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego (np. wypadki),
 • ustala kolejność i ważność działań oraz kieruje zespoły ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
 • instruuje osoby udzielające pierwszej pomocy,
 • przekazuje osobie kierującej akcją ratowniczą informacje, które ułatwią prowadzenie medycznych czynności ratunkowych,
 • zbiera aktualne informacje o gotowości jednostek systemu,
 • zbiera i archiwizuje informacje o zaistniałych zdarzeniach,
 • powiadamia o zdarzeniu szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe, wyspecjalizowane oddziały szpitalne lub jednostki współpracujące z systemem (m.in. Państwową Straż Pożarną, Policję, GOPR, TOPR).

 

Jak zgłosić zdarzenie na numer alarmowy 999 lub 112

Jeśli chcesz wezwać zespół ratownictwa medycznego, zadzwoń na numer alarmowy 999 lub 112 i podaj:

 • dane dotyczące miejsca zdarzenia (adres i punkty charakterystyczne),
 • rodzaj zdarzenia i liczbę osób, których zdrowie jest zagrożone,
 • dolegliwości i objawy u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • dane poszkodowanej osoby, takie jak imię, nazwisko, płeć czy wiek,
 • swoje dane – imię i nazwisko, numer telefonu.

Wzywając zespół ratownictwa medycznego, powinieneś udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i zostać przy nim do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Dyspozytor medyczny powie ci, jak udzielić pierwszej pomocy.

 

Jak przebiega przyjęcie wezwania 

Dyspozytor medyczny:

 1. odbiera zgłoszenie o zdarzeniu od osoby dzwoniącej pod numer alarmowy,
 2. uzyskuje informacje o danych teleadresowych,
 3. przeprowadza krótki wywiad medyczny z osobą dzwoniącą,
 4. przekazuje osobie dzwoniącej:
  • informację o wysłaniu zespołu ratownictwa medycznego – w tym lotniczego zespołu ratownictwa medycznego,
  • informację o odmowie wysłania zespołu. Jeśli dyspozytor odmówi wysłania zespołu, musi poinformować dlaczego podjął taką decyzję, a także przekazać zalecenia dotyczące dalszego postępowania,
 5. jeśli jest to konieczne, utrzymuje stały kontakt z osobą obecną na miejscu zdarzenia i udziela jej instrukcji, jak udzielić pierwszej pomocy,
 6. ustala priorytet wysłania zespołu ratownictwa medycznego, w tym lotniczego zespołu ratownictwa medycznego. Dyspozytor opiera się na przeprowadzonym wywiadzie medycznym, uwzględnia także najkrótszy czas dotarcia na miejsce zdarzenia;
 7. utrzymuje kontakt z członkami zespołu ratownictwa medycznego i przekazuje im niezbędne informacje,
 8. wskazuje członkom zespołu ratownictwa medycznego, szpitalny oddział ratunkowy lub szpital, do którego mogą przewieźć poszkodowana osobę.

Jeśli rozwiązanie sytuacji przekracza umiejętności i uprawnienia dyspozytora medycznego, może on zwróć się o wsparcie do lekarza wyznaczonego przez dysponenta jednostki lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry