Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Laureaci

---

2017

Kategoria lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny:

 • Pani Edyta Wcisło – Przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych

 

Kategoria osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne:

 • Pan  Piotr Skworzec – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Kategoria zarządzanie ratownictwem:

 • Pani Mirosława Stocka-Mirońska – Naczelnik Wydziału Ratownictwa Medycznego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności

 

2016

Kategoria osobowość systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne:

 • Pan Krzysztof Wiśniewski – ratownik medyczny

 

Kategoria osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne:

 • Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy ds. Medycyny Ratunkowe

 

2015

Kategoria osobowość systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne:

 • Pan Wincenty Mazurec – Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

 

Kategoria osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne:

 • Pan Artur Borowicz – Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

 

2014

Kategoria osobowość systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne:

 • Pan Robert Sowiński

 

Kategoria osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne:

 • Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

 

2013

Kategoria osoby i instytucje wspierające:

 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

Kategoria zarządzanie ratownictwem:

 • Zdzisław Kulesza – dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie

 

Kategoria lekarz systemu PRM, pielęgniarka systemu PRM, ratownik medyczny:

 • Sylwia Juszkiewicz – pielęgniarka Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

 

2012

Kategoria osoby i instytucje wspierające:

 • Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP

 

Kategoria zarządzanie ratownictwem:

 • Roman Pałka – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

 

Kategoria lekarz systemu PRM – pielęgniarka systemu PRM, ratownik medyczny:

 •  prof. Juliusz Jakubaszko – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

 

2011

Kategoria osoby i instytucje wspierające:

 • Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność

 

Kategoria zarządzanie ratownictwem:

 • Stanisław Florek – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach

 

Kategoria lekarz systemu PRM, pielęgniarka systemu PRM, ratownik medyczny:

 • dr Artur Tarasiewicz – ordynator szpitalnego oddziału ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego

 

2010

Kategoria osoby i instytucje wspierające:

 • Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości

 

Kategoria zarządzanie ratownictwem:

 • Marek Myszkowski – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

 

Kategoria lekarz systemu PRM, pielęgniarka systemu PRM, ratownik medyczny:

 • Małgorzata Popławska – dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

 

2009

Kategoria osoby i instytucje wspierające:

 • ksiądz prałat Henryk Błaszczyk – duszpasterz ratownictwa medycznego

 

Kategoria zarządzanie ratownictwem:

 • Robert Gałązkowski – dyrektor SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

 

Kategoria lekarz systemu PRM, pielęgniarka systemu PRM, ratownik medyczny:

 •  dr Andrzej Nabzdyk – lekarz pracujący w SP ZOZ Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry