Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)

---

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) to system teleinformatyczny, który umożliwia:

 • przyjęcie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach z numerów alarmowych (112, 999);
 • dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego (ZRM);
 • rejestrowanie zdarzeń medycznych;
 • lokalizację poszczególnych zdarzeń, miejsc pobytu ZRM i ich statusów na mapie, która stanowi zintegrowany z systemem moduł (Uniwersalny Moduł Mapowy).

 

Jednolity dla całego kraju SWD PRM ma zapewnić realizację zadań przez:

 • dyspozytorów medycznych,
 • członków zespołów ratownictwa medycznego,
 • lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego,
 • uprawnionych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

Utrzymanie oraz obsługę SWD PRM na terenie kraju zapewnia minister właściwy do spraw administracji publicznej. Na terenie województwa za utrzymanie systemu odpowiedzialny jest wojewoda.

 

SWD PRM pozwala:

 • monitorować oraz zarządzać siłami i środkami Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • zarządzać zgłoszeniami i zdarzeniami;
 • tworzyć kompletną dokumentację medyczną.

 

W przyszłości SWD PRM umożliwi:

 • obsługę sytuacji wyjątkowych, a w przypadku wystąpienia awarii – zastępowalność poszczególnych dyspozytorni medycznych;
 • moduł sprawozdawczości dla Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • komunikację między członkami ZRM a dyspozytorami medycznymi i lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego;
 • integrację z systemem łączności telefoniczno-radiowej z wykorzystaniem dowolnej technologii;
 • zadysponowanie lotniczych ZRM przez dyspozytora medycznego;
 • wykonanie teletransmisji bieżących parametrów fizjologicznych pacjenta (np. EKG) z ZRM do szpitala docelowego dla danego chorego;
 • możliwość obsługi otwartego interfejsu komunikacyjnego służącego do powiadamiania systemów dysponenta o przyjęciu nowego zgłoszenia.

 

Koncentracja dyspozytorni medycznych

W związku z uruchamianiem dyspozytorni medycznych w oparciu o SWD PRM w całym kraju zmniejsza się ich liczba. Aktualnie funkcjonują 42 skoncentrowane dyspozytornie z 226 stanowiskami. Docelowo w 2028 r. będzie działało 18 dyspozytorni medycznych.

Koncentracja dyspozytorni ma:

 • poprawić zarządzanie informacją dotyczącą ratowania życia i zdrowia obywateli;
 • zapewnić sprawne przekazywanie danych między służbami ratownictwa i porządku publicznego (przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112 oraz pozostałych numerów alarmowych i kierowanie ich do właściwej jednostki Policji, PSP i PRM);
 • przyczynić się do rozwoju systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w oparciu o nowoczesne technologie teleinformatyczne.

Dyspozytornie medyczne będą dysponowały zwiększoną liczbą zespołów ratownictwa medycznego. W praktyce spowoduje to, że do zdarzenia wysyłany będzie ten zespół, który znajduje się najbliżej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.).


Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry