Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Niedobór jodu

---

Jod jest jednym z najważniejszych mikroelementów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała niedobór jodu za jeden z czynników mających bezpośredni wpływ na stan zdrowia ludzi. Głównym objawem niedoboru tego mikroelementu jest powiększenie tarczycy, tzw. wole endemiczne.

Konsekwencje niedoboru jodu

Niedostateczne spożycie jodu prowadzi do zaburzeń z powodu niedoboru jodu (ang. iodine deficiency disorders – IDD), które obejmują zwiększone ryzyko poronień samoistnych i martwych urodzeń, wad wrodzonych, zwiększoną śmiertelność noworodków w okresie okołoporodowym, nieodwracalne uszkodzenie mózgu u płodu i noworodków (zaburzenia rozwoju psycho-neurologicznego, w tym upośledzenie umysłowe, zaburzenia funkcji poznawczych u dzieci i dorosłych, opóźnienie rozwoju fizycznego dzieci), częstsze występowanie wola, w tym także guzków tarczycy. Główne grupy ryzyka to: kobiety w ciąży, noworodki oraz dzieci i młodzież w okresie dojrzewania.

Umiarkowany niedobór jodu prowadzi do obniżenia wyższych funkcji mózgu, np.: zdolności uczenia się, zapamiętywania i kojarzenia, obniża w istotnym stopniu iloraz inteligencji. Niedobór jodu może prowadzić także do chorób tarczycy, w tym zróżnicowanego raka tarczycy.

Niedobór jodu w Europie

Europa jest kontynentem o najwyższym odsetku (ok. 60%) mieszkańców spożywających zbyt mało jodu. Codzienne pożywienie Europejczyków (również mieszkańców Polski) nie zapewnia odpowiedniego spożycia tego mikroelementu.

Niedobór jodu w Polsce

W celu zwiększenia spożycia jodu w 1996 roku wprowadzono w Polsce obowiązkowe jodowanie soli kuchennej. Sól jodowana jest jedyną formą dostępną w obrocie rynkowym do powszechnego stosowania.

Grupa wiekowa

Dzienne spożycie jodu (µg/dobę)

Stężenie jodu w moczu odzwierciedlające odpowiednie spożycie jodu (µg/l)

Dzieci 0 – 5 lat

90

100

Dzieci 6 – 12 lat

120

100 – 199

Dzieci ≥12 lat i dorośli

150

100 – 199

Kobiety ciężarne

250

150 – 249

Kobiety karmiące

250

≥ 100

Grupa wiekowa

Konsekwencje zdrowotne niedoboru jodu

Wszystkie grupy wiekowe

 • wole endemiczne
 • zwiększona wrażliwość tarczycy na promieniowanie jonizujące

Płód

 • poronienia
 • martwe urodzenia
 • wady wrodzone
 • zwiększona umieralność okołoporodowa

Noworodek

 • zwiększona umieralność noworodków
 • kretynizm endemiczny

Dzieci i młodzież

 • upośledzenie umysłowe
 • opóźniony rozwój fizyczny

Dorośli

 • upośledzenie funkcji poznawczych
 • zmniejszona produktywność
 • wole guzkowe toksyczne
 • zwiększona częstość występowania niedoczynności tarczycy na obszarach umiarkowanego i ciężkiego niedoboru jodu

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry