Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Rodzaje badań profilaktycznych

---

Pracownika na badania profilaktyczne kieruje pracodawca. Pracodawca pokrywa również koszty badań.

Co powinno zawierać skierowanie

Skierowanie powinno zawierać:

  • rodzaj badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
  • stanowisko pracy,
  • informacje o czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub warunkach uciążliwych na danym stanowisku,
  • aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na danych stanowiskach.

 

Czas przeprowadzenia badania

Badania prowadzone są w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Koszty dojazdu na badania

Jeśli pracownik musi wykonać badania w innej miejscowości, koszty przejazdu pokrywa pracodawca – według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

 

Jak często wykonywać badania

Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne zawarte w rozporządzeniu.

 

Orzeczenie lekarskie po badaniu

Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim:

  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy albo
  • istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy;

– w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy(Dz. U. z 2014 r. poz. 1184, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy(Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry