Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia

---

Narodowy Program Zdrowia jest dokumentem strategicznym dla zdrowia publicznego, a więc podstawą działań w tym zakresie. Cele NPZ to przede wszystkim:

  • wydłużenie życia Polaków,
  • poprawa jakości ich życia związanej ze zdrowiem,
  • ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Ustawa o zdrowiu publicznym

Przyjęcie Narodowego Programu Zdrowia było jednym z głównych założeń ustawy o zdrowiu publicznym, która weszła w życie 3 grudnia 2015 r. Dzięki jej realizacji Polacy będą mieć większą świadomość tego, jak ważne są zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne.

Oczekujemy też, że w dłuższej perspektywie działania realizowane na podstawie tej ustawy przyczynią się do:

  • dalszego wydłużenia przeciętnej oczekiwanej długości życia mężczyzn (do 78 lat) i kobiet (do 84 lat),
  • zmniejszenia liczby zgonów z powodu chorób zależnych od stylu życia.

Podstawa prawna

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry