Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Cel główny

---

Celem głównym Narodowego Programu Zdrowia jest „Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu”

Powyższy cel powinien być osiągany poprzez:

  • kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa,
  • tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu,
  • aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry