Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Determinanty zdrowia

---

Podstawą Narodowego programu zdrowia jest koncepcja promocji zdrowia. Została ona zdefiniowana zgodnie z Kartą Ottawską Promocji Zdrowia (1986) jako „proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem przez podejmowanie wyborów i decyzji sprzyjających zdrowiu”.

Zdrowie człowieka zależy od wielu powiązanych ze sobą czynników, wśród których wyróżnia się cztery grupy:

 • styl życia (ok. 50% „udziału”);
 • środowisko życia (ok 20%):
  • fizyczne (naturalne oraz stworzone przez człowieka),
  • społeczne,
  • pracy,
  • nauki;
 • czynniki genetyczne (ok. 20%);
 • działania opieki zdrowotnej (ok. 10%).

Ważne kryteria zachowania zdrowia to warunki społeczno-ekonomiczne, natomiast największe zagrożenia – ubóstwo i niski poziom wykształcenia.

Narodowy program zdrowia zmierza do zintegrowania zagadnień związanych ze zdrowiem z celami wytyczanymi w ramach systemu społeczno-ekonomicznego państwa. NPZ dotyczy nie tylko administracji rządowej i samorządowej, lecz także organizacji pozarządowych, samorządów, społeczności lokalnych i samych obywateli.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry