Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Niezbędne działania ochrony zdrowia i samorządu terytorialnego

---

Reforma administracji terenowej z 1999 r. nadała wszystkim szczeblom administracji samorządowej szereg kompetencji w prowadzeniu polityki prozdrowotnej. Gmina i powiat jako wspólnoty mieszkańców są w stanie dobrze identyfikować lokalne problemy zdrowia publicznego ze względu na małą liczbę mieszkańców oraz znajomość lokalnej specyfiki zarówno ekonomicznej, społecznej, jak i kulturowej. Opracowano i wdrożono regionalne programy zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. Ponadto, uwzględniając potrzeby obywateli danego województwa, prowadzone są profilaktyka i promocja zdrowia.

Realizowane zadania mają na celu:

  • poprawę jakości usług zdrowotnych i dostępu do nich przez zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia;
  • racjonalne wykorzystanie infrastruktury ochrony zdrowia;
  • ograniczenie występowania otyłości, chorób układu ruchu i krążenia oraz patologii społecznej wśród młodzieży;
  • zwiększenie sprawności i wydolności fizycznej oraz poprawa kondycji psychicznej społeczeństwa;
  • zmniejszenie negatywnych skutków zdrowotnych wywołanych spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu i stosowaniem narkotyków.

Zasadniczym celem Narodowego programu zdrowia jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. Jakość w systemie ochrony zdrowia można rozumieć jako w szczególności zaspokajanie lub przekroczenie oczekiwań pacjenta, spełnienie standardów, jak również skuteczność pomocy i bezpieczeństwo. Pewne elementy jakości oczekiwane przez pacjenta nie wymagają nakładów finansowych. Są to przede wszystkim: kompetencja, niezawodność, wrażliwość i uprzejmość.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry