Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Lista ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w ramach konkursu NPZ.CO1.1.2.1_2017 pn. Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy listy ofert niespełniających wymagań formalnych w ramach zadania "1.2.1 - Organizacja ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej i internetowej dotyczącej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego wynikających z nieprawidłowego stylu życia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej"

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy listy ofert niespełniających wymagań formalnych w ramach zadania "1.2.4b - upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia piersią"

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy wyników konkursu na realizację zadania pn. Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych (1.2.4 e)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy unieważnienia konkursu na realizację zadania pn. Systematyczny przegląd mediów tj.: prasy, internetu, radia i telewizji w zakresie przedstawiania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i tematyki samobójstw.

---
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku konkursu w zakresie CO6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego: Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie NPZ.CO6_4_b_2017.

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry