Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konkursy – Narodowy Program Zdrowia

---

Ogłoszenie dotyczy wyboru oferenta na realizację zadania: Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata (NPZ.CO6_5_2017)

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy wyboru oferenta zadania: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady (NPZ.CO6_2_3_a_2017).

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy listy ofert spełniających i niespełniających wymagań formalnych w ramach konkursów: NPZ.CO3_1.3_2017; NPZ.CO3_2.4_2017; NPZ.CO3_2.4._2017; NPZ.CO3_2017.

---
czytaj więcej

Ogłoszenie dotyczy konieczności uzupełnienia braków formalnych oferty, w ramach zadania: Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata (NPZ.CO6_5_2017)

---
czytaj więcej

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry