Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

01.09.2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach Narodowego Programu Zdrowia

---

Na podstawie akceptacji Ministra Zdrowia, Komisja Konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza wyniki konkursu na realizację zadania pn.

  • Prowadzenie w 2017 r. oraz w 2018 r. badań nad opracowaniem i wprowadzeniem systemu przyjaznego etykietowania żywności prostym przekazem dotyczącym zawartości poszczególnych składników odżywczych w żywności z wykorzystaniem wiedzy o wypracowanych dotychczas rozwiązaniach,
  • w ramach Celu operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia i aktywności fizycznej społeczeństwa w zakresie punktu 3.1.5.

Komisja Konkursowa podaje do wiadomości listę oferentów wybranych do realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry