Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

01.09.2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach Narodowego Programu Zdrowia

---

Na podstawie akceptacji Ministra Zdrowia, Komisja Konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert złożonych w trybie negocjacji prowadzonych z podmiotami wyłonionymi w postępowaniach konkursowych na realizację poniżej wymienionego zadania w pozostałych grupach docelowych, tj. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.

  • Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu
  • w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016- 2020 (Dz. U. poz. 1492) w ramach celu operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia i aktywności fizycznej społeczeństwa w zakresie punktu 3.1.1.,

podaje do wiadomości listę oferentów wybranych do realizacji ww. zadania

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry