Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

09.09.2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

---

W związku z akceptacją Ministra Zdrowia, Komisja Konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza wyniki konkursu w zakresie Celu operacyjnego 6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego:
Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata (NPZ.CO6_5_2017)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry