Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

25.08.2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

---

Komisje Konkursowe powołane do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłaszają wyniki konkursów w zakresie:

  • Nr ogłoszenia NPZ.CO3_1.3_2017_Ocena_kondycji_psychicznej
  • Nr ogłoszenia NPZ.CO3_2.4_2017_przegląd_mediów
  • Nr ogłoszenia NPZ.CO3_2.4._2017_centrum wsparcia
  • Nr ogłoszenia NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego

Komisje Konkursowe podają do wiadomości:

  1. listę ofert spełniających wymagania formalne,
  2. listę ofert niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych oraz informację dotyczącą terminu na uzupełnienie tych braków,
  3. listę ofert podlegających odrzuceniu.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry