Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

31.08.2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

---

Komisja Konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492), w zakresie: Celu operacyjnego 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się, ogłasza:

  1. listę ofert spełniających wymagania formalne,
  2. listę ofert niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych oraz informację dotyczącą terminu na uzupełnienie tych braków.

Na konkurs w ramach ww. celu wpłynęły w terminie łącznie 3 oferty.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry