Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

12.03.2018

Ogłoszenie komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

---

Na podstawie akceptacji Ministra Zdrowia, Komisje Konkursowe powołane do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłaszają wyniki konkursów w zakresie:

  • Celu operacyjnego 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się,
  • Zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych.

Komisje Konkursowe podają do wiadomości:

  • listę oferentów wybranych do realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry