Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Ustawa o zdrowiu publicznym

---

Ustawa o zdrowiu publicznym określa:

 • zadania z zakresu zdrowia publicznego,
 • podmioty, które realizują te zadania,
 • zasady finansowania zadań.

Nowe przepisy powstały, aby poprawić stan zdrowia społeczeństwa. W osiągnięciu tego celu pomogą ciała doradcze i koordynacyjne utworzone na podstawie ustawy:

 • Rada do spraw Zdrowia Publicznego
 • Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia

Wspierają one realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego w walce z negatywnymi trendami epidemiologicznymi i czynnikami ryzyka, które wpływają na stan zdrowia i związaną z nim jakość życia. Ich współpraca dotyczy także zwiększania wiedzy społeczeństwa o konieczności podejmowania zachowań prozdrowotnych oraz wczesnego wykrywania chorób. Tak byśmy żyli zdrowiej i dłużej.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

 • monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia i jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
 • edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa (w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych);
 • promocję zdrowia;
 • profilaktykę chorób;
 • działania dotyczące rozpoznawania, eliminowania i ograniczania zagrożeń oraz szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego (m.in. w domu, szkole i pracy);
 • analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego;
 • rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
 • ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
 • działania w obszarze aktywności fizycznej.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry