Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Realizatorzy

---

Zadania określone w ustawie o zdrowiu publicznym realizują wspólnie:

  • organy administracji rządowej,
  • państwowe jednostki organizacyjne (w tym agencje wykonawcze),
  • samorządy terytorialne, realizujące zadania własne związane z promocją lub ochroną zdrowia.

Zadania te mogą także realizować podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw ujętych w ustawowym katalogu zadań. Mogą to być np. organizacje pozarządowe.

Współpraca na wszystkich szczeblach administracji rządowej, samorządowej i na każdym etapie realizacji zadań z ustawy jest bardzo ważna dla zdrowia publicznego.

Działania wymienionych instytucji powinny być ukierunkowane na:

  • promocję zdrowia,
  • zapobieganie chorobom,
  • wyrównywanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Pracę realizatorów koordynuje minister zdrowia. W tym celu Rada Ministrów może powołać także Pełnomocnika Rządu do spraw zdrowia publicznego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry