Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024

---

Dzięki realizacji programu chcemy zwalczać i zapobiegać chorobom nowotworowym, które są obecnie jednym z głównych powodów zgonów Polaków. W ramach programu chcemy nauczyć Polaków jak zdrowo żyć, żeby ograniczyć ryzyko chorób nowotworowych, a także zachęcić, żeby częściej zgłaszali się na badania profilaktyczne.

Pierwszą edycję programu prowadziliśmy w latach 2006-2015. Obecnie trwa druga edycja przewidziana na lata 2016-2024.

 

Do kogo skierowany jest program

Program kierujemy do:

  • przede wszystkim do szpitali i przychodni
  • ogółu społeczeństwa.

 

Cele programu

Naszym głównym celem jest zakup dla szpitali wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego służącego leczeniu chorób nowotworowych. Chcemy również zapobiegać chorobom nowotworowym poprzez np. promowanie zdrowego stylu życia oraz prowadzanie regularnych badań u obywateli.

 

Efekty

Oczekujemy, że w ramach programu uda się:

  • poprawić przeżywalność chorych na nowotwory, które najczęściej kończą się śmiercią,
  • zwiększyć dostęp do sprzętu i aparatury medycznej do diagnostyki, wykrywania i leczenia nowotworów, oraz zlikwidować różnice między placówkami,
  • zwiększyć wiedzę i umiejętność personelu medycznego oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w dziedzinach, które mają zastosowanie w diagnostyce onkologicznej,
  • poprawić działanie systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
  2. Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016–2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (M.P. poz. 1165, z późn. zm.)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry