Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Opieka nad osobami starszymi

---

W 2009 roku minister zdrowia uznał geriatrię za kluczową dziedzinę medycyny. Dlatego jednym z najważniejszych zadań Ministerstwa Zdrowia jest poprawa działania systemu opieki nad seniorami poprzez:

  • zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości opieki zdrowotnej dzięki zastosowaniu fachowej wiedzy gerontologicznej i geriatrycznej;
  • finansowanie leczenia oraz opieki zdrowotnej osób w podeszłym wieku odpowiednio do ich potrzeb.

Poprawa stanu zdrowia osób starszych to również jeden z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Zobacz inicjatywy realizowane w ramach celu 5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

 

Efekty prac nad poprawą opieki geriatrycznej

 

Procedura medyczna Całościowa ocena geriatryczna (COG)

COG obowiązuje w opiece szpitalnej na oddziałach geriatrycznych od 1 stycznia 2012 roku.

Dzięki niej można w uporządkowany, całościowy sposób sprawdzić stan zdrowia pacjenta w podeszłym wieku. Takie podejście pozwala zapewnić choremu właściwe badania, skuteczne leczenie oraz niezbędną opiekę.

COG składa się z badań i testów z różnych dziedzin medycyny, które służą do sprawdzenia poziomu samodzielności oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta w wieku podeszłym. Zastosowanie tego typu oceny:

  • zwiększa dokładność diagnozy;
  • prowadzi do poprawy sprawności fizycznej i umysłowej pacjentów;
  • zmniejsza umieralność pacjentów;
  • zmniejsza liczbę przyjmowanych leków;
  • zmniejsza liczbę niepotrzebnych świadczeń – głównie przyjęć do szpitala oraz stacjonarnych placówek opiekuńczych;
  • zmniejsza koszty opieki zdrowotnej;
  • poprawia jakość życia osób starszych bez ponoszenia większych kosztów opieki.

 

Ocena geriatryczna

Minister zdrowia zobowiązał w 2013 roku szpitale  do opracowania i stosowania procedury oceny geriatrycznej pacjenta. Ocena ta przeprowadzana jest w każdym szpitalu, nawet jeśli nie posiada on oddziału geriatrycznego. Z obowiązku tego zwolnione zostały jedynie oddziały szpitalne o profilu pediatrycznym, neonatologicznym oraz położniczo-ginekologicznym. Szpitale miały czas na wprowadzenie procedury do 30 czerwca 2016 roku.

Ocena geriatryczna prowadzona jest przy przyjęciu pacjenta do szpitala. Pozwala ona m.in. przewidzieć czas pobytu w szpitalu oraz konieczność umieszczenia w instytucjach opiekuńczych.

 

Podstawa prawna:

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry