Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Ogłoszenia konkursowe w ramach programów polityki zdrowotnej

---

Menu

Programy polityki zdrowotnej są opracowywane i realizowane na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz.Urz. Min. Zdrow. poz. 84) w brzmieniu nadanym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 19).

Program polityki zdrowotnej opracowywany jest zgodnie ze schematem, który stanowi załącznik do tego zarządzenia.

Ponadto powyższe zarządzenie reguluje m.in. kwestie:

  • zadań realizowanych przez radę programu (jeżeli została ona powołana przez ministra zdrowia);
  • elementów ogłoszenia konkursowego na wybór realizatora lub koordynatora programu;
  • zasady pracy Komisji Konkursowej;
  • procedury odwoławczej;
  • dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji programu.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry