Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

---

Menu

Dzięki realizacji programu chcemy zmniejszyć umieralność z powodu chorób serca i naczyń w Polsce. Zamierzamy prowadzić programy badań przesiewowych oraz działania profilaktyczne, które pozwolą podnieść świadomość społeczeństwa na temat tych chorób.

Program stanowi kontynuacje poprzednich edycji programu.

 

Do kogo skierowany jest program

Program skierowany jest do:

  • podmiotów leczniczych, które zajmują się diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego,
  • osób narażonych oraz chorych na choroby układu sercowo-naczyniowego,
  • ogółu społeczeństwa i personelu medycznego.

 

Cele programu

W ramach programu chcemy zmniejszyć liczbę zgonów z powodu chorób układu krążenia do 427 zgonów na 100 tys. osób (spadek o 3% w stosunku do danych z roku 2014).

Naszym głównym celem jest doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną szpitali, a także m.in.:

  • prowadzenie rejestrów medycznych, które umożliwią ocenę skuteczności leczenia,
  • zwiększenie dostępu do nowych terapii, opieki oraz nowoczesnych programów badań przesiewowych.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry