Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021

---

Menu

Cele programu obejmują przede wszystkim koordynację opieki neonatologicznopediatrycznej na rzecz dzieci, odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt oraz wczesną rehabilitację dzieci. Przedmiotowy program jest skierowany do dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry