Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

---

Menu

Dzięki realizacji programu chcemy zwiększyć liczbę przeszczepień komórek, tkanek i narządów pobranych od dawców żywych i zmarłych.

 

Do kogo skierowany jest program

Odbiorcami programu są:

 • podmioty lecznicze, które przeszczepiają narządy, komórki i tkanki,
 • banki tkanek i komórek,
 • medyczne laboratoria diagnostyczne, które testują komórki, tkanki i narządy,
 • ośrodki dawców szpiku, które rekrutują potencjalnych dawców szpiku,
 • całe społeczeństwo.

 

Cele programu

W czasie trwania programu chcemy, aby w Polsce przeprowadzano tyle samo przeszczepień komórek, tkanek i narządów, co w innych krajach Europy.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:

 • promowanie transplantologii wśród społeczeństwa,
 • edukację personelu medycznego,
 • wsparcie szpitali, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Planujemy m. in. modernizację oraz doposażanie w sprzęt i aparaturę medyczną podmiotów leczniczych i innych jednostek, które działają na rzecz transplantologii. Będziemy również finansowali nowe rodzaje przeszczepiania: twarzy, krtani, jelita i kończyny górnej oraz przeszczepy u pacjentów, u których stwierdzono wysokie ryzyko jego odrzutu.

Chcemy też organizować kampanie informacyjno-edukacyjne o transplantologii, promujące ideę transplantacji, w tym rejestrację jako potencjalny dawca szpiku oraz przeszczepianie nerek od członków rodziny.

Więcej informacji: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

 

Czas realizacji programu

Program będzie realizowany przez 10 lat, to znaczy od 2011 do 2020 roku.

 

Efekty

Korzyści wynikające z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej:

 • wzrost liczby przeszczepianych narządów od dawców żywych i zmarłych,
 • poprawa jakości życia lub jego przedłużenie u chorych, dla których inne metody leczenia były nieskuteczne lub mało efektowne,
 • poprawa infrastruktury i unowocześnienie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy,
 • upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie na temat transplantologii.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)
 2. Uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” zmieniona uchwałą nr 212/2011 Rady Ministrów z dnia  2 grudnia 2011 r. oraz uchwałą nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2017 r.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry