Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Krajowa Rada do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

---

Menu

Rada doradza ministrowi zdrowia i przygotowuje dla niego różnego rodzaju opinie. Do jej głównych zadań należy ocena działalności publicznej służby krwi. Opiniuje programy rozwoju polskiego krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także projekty aktów prawnych.

Kompetencje rady

Krajowa Rada do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:

 • sprawdza i opiniuje medyczne zasady: pobierania krwi, oddzielania jej składników i ich wydawania;
 • monitoruje prawodawstwo Unii Europejskiej i przygotowuje propozycje jego zmian w zakresie zasad pobierania krwi ludzkiej, oddzielania jej składników, przechowywania i obrotu;
 • współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, które prowadzą działalność
  w zakresie pobierania krwi ludzkiej, oddzielania jej składników, przechowywania
  i obrotu;
 • współpracuje z organizacjami oraz stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, których celem jest rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • na wniosek ministra zdrowia opiniuje propozycje rozwiązań systemowych w zakresie organizacji i zarządzania publiczną służbą krwi.

Skład rady

Statut rady określa długość kadencji na 2 lata.

Minister zdrowia powołuje w jej skład:

 • konsultantów krajowych w dziedzinie transfuzjologii klinicznej i hematologii,
 • dyrektorów centów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • przedstawicieli Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
 • przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332, z późn. zm.),
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2005 r. Nr 8, poz. 29 z późn. zm.).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry