Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uzyskanie odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z legitymacją

---

Menu

Oddałeś narząd lub więcej niż jeden raz szpik albo inne regenerujące się komórki i tkanki? Możesz otrzymać odznakę „Zasłużony Dawca Przeszczepu”. Dostaniesz również legitymację, która potwierdza uzyskanie tego tytułu.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek może złożyć:

 1. kierownik podmiotu leczniczego, w którym przeprowadzono pobrania,
 2. osoba, której wniosek dotyczy, jeżeli pobranie odbyło się za granicą.

 

Kto może otrzymać odznakę

Każda osoba, która oddała:

 1. szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki – więcej niż raz,
 2. narząd.

 

Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek w dowolnym momencie po przeprowadzeniu pobrania.

 

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”

Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

 

Co zrobić

 1. Oddaj narząd albo więcej niż raz szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki.
 2. Wyślij wniosek do Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”.
 3. Poczekaj na zaproszenie na uroczystość wręczenia odznaczeń w Ministerstwie Zdrowia.
 4. Jeśli nie możesz odebrać odznaczenia i legitymacji osobiście, wyślemy Ci je pocztą. Dotyczy to sytuacji, gdy nie będziesz mógł przyjechać na uroczystość wręczenia odznaki, pomimo dwukrotnego zaproszenia.

 

Ile zapłacisz

Uzyskanie odznaki jest bezpłatne.

 

Co przygotować

 1. We wniosku zamieść następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce pobrania,
 • adres zamieszkania lub do korespondencji,
 • nr PESEL,
 • określenie narządu, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek, które pobrano,
 • nazwę i adres podmiotu leczniczego, w którym dokonano pobrania,
 • imię i nazwisko lekarza, który dokonał pobrania.

Do wniosku dołącz dokumentację medyczną, która potwierdza przeprowadzenie pobrania.

 

Ile będziesz czekać

Czas oczekiwania zależy od tego, kiedy podmiot leczniczy, w którym odbyło się pobranie, przekaże wniosek do Ministerstwa Zdrowia.

Uroczystość wręczenia odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu” odbywa się w Ministerstwie Zdrowia raz w roku (czasami w dwóch terminach).

 

Warto wiedzieć

Jeśli jesteś zasłużonym dawcą przeszczepu możesz:

 • korzystać poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
 • bezpłatnie (do wysokości limitu finansowania) zaopatrywać się w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz wykazem leków, które można stosować w związku z oddawaniem krwi (preparaty witaminowe, kwasu foliowego i żelaza) – na podstawie recepty i po okazaniu legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.

 

Instytucja odpowiedzialna

 • Minister Zdrowia,
 • podmioty lecznicze, w których doszło do pobrania,
 • Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant w Warszawie.

 

Podstawa prawna

 • 22 i 23 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 2, z późn. zm.),
 • 43 i 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry