Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej

---

Menu

Dzięki programowi chcemy poprawić jakość życia osób z Zespołem Stopy Cukrzycowej (ZSC). Jego realizacja umożliwi powstanie sieci współpracujących ze sobą gabinetów na terenie całego kraju, a pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do fachowej opieki medycznej. Liczymy, że uda się zmniejszyć liczbę amputacji oraz skrócić czas leczenia owrzodzeń w obrębie stopy u osób z cukrzycą.

Program jest pierwszym programem polityki zdrowotnej dotyczącym leczenia chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej.

 

Do kogo skierowany jest program

Program skierowany jest do:

  • osób chorych na cukrzycę i cierpiących na ZSC,
  • osób narażonych na problemy diabetologiczne w przyszłości,
  • ogółu społeczeństwa i personelu medycznego.

 

Cele programu

W ramach programu chcemy pomóc wyposażyć gabinety leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej, które pełnią funkcję:

  • referencyjną, tzn. działają przy klinice bądź oddziale diabetologicznym w roli koordynatora na terenie województwa,
  • podstawową, tzn. działają przy poradniach diabetologicznych.

Ponadto, program finansuje:

  • szkolenia stacjonarne dla lekarzy i pielęgniarek pracujących w poradniach diabetologicznych,
  • utworzenie platformy e-learningowej przeznaczonej dla lekarzy i pielęgniarek POZ,
  • a także ogólnokrajową kampanię edukacyjną.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry