Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki

---

Krew jest niezwykle cennym „lekiem”, a jego wyjątkowość polega na tym, że można ją pozyskać tylko od drugiego człowieka. Dlatego prowadzimy działania na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa w ramach specjalnego programu.

Stanowi on kontynuację zadań ministra zdrowia, podejmowanych m.in. w ramach programu „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polski w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2009-2014”.

 

Do kogo skierowany jest program

Programy kierujemy do:

  • ogółu społeczeństwa,
  • podmiotów leczniczych,
  • centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

Cele programu

W ramach programu chcemy przede wszystkim:

  • zapewnić Polsce samowystarczalność w zakresie krwi i jej składników,
  • poprawić bezpieczeństwo krwi i jej składników.

 

Efekty

Dzięki realizacji programu zamierzamy:

  • utrzymać liczbę pobieranych donacji na stabilnym poziomie (ok. 1,2 mln donacji),
  • poprawić stosowanie krwi i jej składników w szpitalach,
  • zwiększyć liczbę samochodów do transportu krwi i jej składników, które zapewnią najwyższą jakość transportu.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry