Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016 – 2020

---

Menu

Dzięki realizacji programu chcemy podnieść świadomość na temat zaburzeń depresyjnych w Polsce, a także pokazać w jaki sposób je wykrywać oraz jak im zapobiegać.

 

Do kogo skierowany jest program

Program kierujemy do całego społeczeństwa, lecz w sposób szczególny do grup o podwyższonym ryzyku zachorowania, czyli:

  • kobiet po urodzeniu dziecka – ryzyko depresji poporodowej,
  • młodzieży – ryzyko depresji młodzieńczej,
  • osób po 65 r.ż. – ryzyko depresji osób w wieku podeszłym.

Jest to pierwszy systemowy program zapobiegania depresji, prowadzony na szczeblu krajowym od 2016 roku.

 

Cele programu

W ramach programu chcemy przede wszystkim:

  • opracować rekomendacje, jak zapobiegać, wykrywać i leczyć depresję w Polsce,
  • edukować społeczeństwo za pomocą mediów,
  • dotrzeć z działaniami profilaktycznymi do osób z grup o podwyższonym ryzyku zachorowania, dzięki pracownikom szkół oraz systemu opieki zdrowotnej.

 

Efekty programu

Spodziewamy się, że działania te zmniejszą nakłady finansowe konieczne na leczenie zbyt późno zdiagnozowanej choroby, a także ograniczą jej niekorzystny wpływ na jednostkę oraz całe społeczeństwo. Zależy nam również na poprawie jakości życia osób chorych na depresję oraz określeniu kolejnych grup osób, do których można by w przyszłości skierować działania profilaktyczne.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry