Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012-2018

---

Pacjenci chorzy na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne często są leczeni w szpitalach, co przekłada się na bardzo wysokie koszty terapii. Dodatkowo często występują u nich trudności w rehabilitacji, dlatego choroba, mimo że dotyka stosunkowo niewielkiej grupy osób, urasta do problemu społecznego.

Życie i zdrowie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne zależą przede wszystkim od dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia.

Chcemy, aby ta grupa pacjentów miała dostęp do odpowiedniego zaopatrzenia w leki, które zapewnią:

  • leczenie w warunkach domowych,
  • przeprowadzenie większości planowych zabiegów chirurgicznych,
  • długo- i krótkoterminową profilaktykę,
  • zastosowanie tzw. immunotolerancji (podawanie koncentratów czynników krzepnięcia w przypadku niewłaściwej odpowiedzi układu odpornościowego).

 

Cele programu

W ramach programu chcemy przede wszystkim poprawić wyniki leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne oraz poprawić jakość ich życia.

 

Efekty

Przez realizację programu chcemy:

  • zmniejszyć liczbę pacjentów, cierpiących z powodu braku należytego leczenia hemofilii lub pokrewnych skaz krwotocznych,
  • zmniejszyć liczbę osób, które z powodu wylewów krwotocznych nie mogą się uczyć lub pracować i wcześnie przechodzą na rentę,
  • poprawić jakość życia chorych.

Zapobieganie, właściwe leczenie oraz rehabilitacja wylewów dostawowych (artropatia hemofilowa) zmniejszy zapotrzebowanie na zabiegi ortopedyczne, bardzo kosztowne u chorych na hemofilię.

 

Ośrodki, udzielające opieki chorym na hemofilię

Sprawdź adresy ośrodków, w których chorzy na hemofilię mogą znaleźć fachową opiekę.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry