Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Standardy łagodzenia bólu porodowego

---

Standardy łagodzenia bólu porodowego pozwalają kobiecie dowiedzieć się m.in.:

 • z jakich metod łagodzenia bólu porodowego może skorzystać w szpitalu,
 • jaki wpływ na przebieg porodu i stan dziecka mają poszczególne metody.

Standardy określają również, jak ma postępować personel medyczny w czasie porodu i połogu.

 

Korzyści dla kobiet

Dzięki wprowadzeniu standardów łagodzenia bólu porodowego kobiety uzyskały dostęp do  metod łagodzenia bólu o udowodnionej skuteczności. Są to metody:

 • farmakologiczne:
 1. analgezja wziewna – mieszanina tlenu i podtlenku azotu, którą kobieta dozuje samodzielnie, według potrzeby;
 2. dożylne lub domięśniowe stosowanie leków przeciw bólowych (tzw. opioidów);
 3. Analgezja regionalna, czyli:
  • znieczulenie zewnątrzoponowe – polega na podaniu do przestrzeni zewnątrzoponowej leku miejscowo znieczulającego lub założeniu cewnika zewnątrzoponowego;
  • znieczulenie podpajęczynówkowe – polega na podaniu do przestrzeni podpajęczynówkowej leku o działaniu miejscowo znieczulającym;
  • połączone znieczulenie podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe.
 • niefarmakologiczne:
 1. Aktywność fizyczna rodzącej (spacer, kołysanie się) oraz przyjmowanie pozycji zmniejszających ból:
  • kuczna;
  • wertykalna, tzn. pionowa z wykorzystaniem np.: gumowej piłki, worka sako, drabinki, sznurów czy krzeseł porodowych;
 2. techniki oddechowe i ćwiczenia relaksacyjne;
 3. masaż relaksacyjny;
 4. ciepłe lub zimne okłady w okolicach odczuwania bólu;
 5. metody fizjoterapeutyczne;
 6. przezskórna stymulacja nerwów (Transcuteneous Electrical Nerve Stimulation – TENS);
 7. Poród w wodzie (tzw. immersja wodna);
 8. akupunktura;
 9. akupresura.

Kobiety mogą sprawdzić, czy postępowanie personelu medycznego w kwestii metody łagodzenia bólu, które im zaproponowano, są zgodne z opracowanymi standardami. Przestrzeganie tych zaleceń wpływa również na zmniejszenie liczby cesarskich cięć wykonanych w obawie przed bólem porodowym.

 

Cel wprowadzenia standardów łagodzenia bólu

Wprowadzając standardy łagodzenia bólu porodowego chcieliśmy  zapewnić poczucie bezpieczeństwa rodzącej kobiecie, dzięki zapoznaniu z różnymi metodami łagodzenia bólu porodowego oraz opieką w czasie porodu, oraz:

 • ujednolicić schematy działania we wszystkich szpitalach,
 • stworzyć wzór postępowania dla personelu medycznego, który podniesie jakość jego pracy.

 

Zadania dla osób kierujących szpitalami:

Osoba kierująca szpitalem powinna zadbać o to, aby wszystkie osoby zajmujące się kobietą w czasie porodu i połogu znały tryb postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego.

Powinna również:

 • zapewnić odpowiednią liczbę personelu,
 • dopilnować, aby lekarz prowadzący znieczulenie zewnątrzoponowe (tzw. analgezja regionalna porodu), odbył konsultację z rodzącą kobietą w ciągu 30 minut od otrzymania takiego zlecenia.

 

Zadania dla osób opiekujących się kobietą rodzącą:

Osoba, która zajmuje się kobietą rodzącą powinna poinformować ją o tym, z jakich metod łagodzenia bólu porodowego może skorzystać w szpitalu, jak wpłyną one na poród oraz stan zdrowia płodu.

Wspólnie z kobietą powinna uzgodnić, jaki sposób łagodzenia bólu porodowego zastosować. Do jej obowiązków należy również:

 • dokumentowanie działań łagodzących ból porodowy,
 • ocena stanu zdrowia kobiety i płodu,
 • nadzorowanie przez lekarza prowadzącego znieczulenie.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U., poz. 1997)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry