Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Przemoc domowa

---

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

 

Skorzystaj z pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Doświadczasz przemocy w rodzinie? Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać na portalu Obywatel.gov.pl.

 

Zaświadczenie lekarskie

Jeśli w wyniku przemocy masz obrażenia, uzyskaj zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju obrażeń. Zaświadczenie może być dowodem w sprawie sądowej.

 1. Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, możesz uzyskać odpowiednie zaświadczenie lekarskie.
 2. Zaświadczenie lekarskie otrzymasz bezpłatnie.
 3. Musi być ono wystawione na druku zgodnym ze wzorem.
 4. Zaświadczenie mogą wystawić lekarze dowolnej specjalizacji – w zależności od potrzeby.
 5. Możesz je uzyskać np. od lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty jak i w trakcie pobytu w szpitalnym oddziale ratunkowym.
 6. Lekarz opisze jakie masz obrażenia.

 

Bezpłatny telefon dla ofiar i świadków przemocy domowej „Niebieska Linia”

 1. Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy domowej możesz uzyskać pomoc dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 120 002.
 2. Dzwoniąc pod numer infolinii możesz uzyskać:
 • wsparcie,
 • pomoc psychologiczną,
 • informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.
 1. Telefon jest czynny całodobowo.
 2. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej „Niebieska Linia”

 

Na portalu dowiesz się m.in.

 • czym jest przemoc w rodzinie i jakie są jej formy,
 • z jakich form pomocy możesz skorzystać,
 • gdzie możesz uzyskać pomoc,
 • jakie dokumenty mogą być potrzebne do uzyskania pomocy.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działa na zlecenie jednostki podległej Ministrowi Zdrowia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry