Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zalecenia konsultantów krajowych w zakresie zdrowia matki i dziecka

---

Wymazy z gardła pobiera się głównie w przypadku zakażenia górnych dróg oddechowych. Wymaz należy pobrać (przed podaniem antybiotyku) z miejsc zmienionych chorobowo, przy nawracających zakażeniach po uciśnięciu krypty. W pobranych wymazach z gardła można bezpośrednio wykryć (przy pomocy szybkich i uproszczonych testów immunoenzymatycznych) obecność antygenów Streptococcus pyogenes (Streptococcus hemolizujący grupy A).

Niewykrycie antygenu u dzieci nie oznacza (w odróżnieniu od dorosłych) wykluczenia zakażenia bakteryjnego. Jeżeli czułość stosowanego testu u dzieci jest < 90%, należy wykonać badanie mikrobiologiczne (posiew z pobranego wymazu). Czułość testów najczęściej stosowanych w diagnostyce ambulatoryjnej jest znacznie niższa.

Drugi powód przemawiający za koniecznością wykonywania badań mikrobiologicznych to zwiększający się odsetek bakterii (paciorkowców grupy A) opornych na makrolidy.

konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

19 września 2007 r. obradował Zespół Ekspertów powołany przez konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii. Celem spotkania było opracowanie zasad żywienia dzieci w wieku 13 – 36 miesięcy na podstawie przeglądu publikacji oraz zaleceń praktyk żywieniowych w innych krajach i zasad globalnych.

Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów z 2014 r. w zakresie żywienia dzieci zdrowych w wieku 1-3 lata:

W wyniku prac zespołu powołanego z inicjatywy konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci i Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych na spotkaniu, które odbyło się 9 grudnia 2011 r. w Warszawie, ustalono zasady leczenia żywieniowego u dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego.

Zalecenia zostały opracowane przez grupę ekspertów Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i stanowią syntezę opublikowanych zaleceń International Children’s Continence Society.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry