Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Aktywność fizyczna i sport

---

Aktywność fizyczna i prawidłowe odżywianie pozytywnie wpływają na zdrowie człowieka w każdym wieku.

Aktywność fizyczna to nie tylko ćwiczenia i uprawianie sportu, ale też wysiłek związany z codziennymi czynnościami, np. chodzenie czy jazda na rowerze. W ich trakcie przyśpieszają praca serca i oddech, pojawia się też uczucie ciepła.

Uprawianie sportu w młodości buduje pozytywne nawyki, które sprzyjają zachowaniu zdrowego stylu życia w późniejszych latach.

 

Aktywność fizyczna w młodym wieku

 • wspomaga rozwój:
  • fizyczny (wzrost, rozwój mięśni, dotlenienie organizmu),
  • psychiczny (nauka przyjmowania sukcesów, radzenie sobie z porażkami i zmęczeniem, pokonywanie trudności),
  • społeczny (rozwój relacji z rówieśnikami oraz nauka współpracy),
 • dostosowuje organizm do zmian temperatury (hartowanie),
 • równoważy czas spędzony w bezruchu w szkole i w domu (siedzenie w ławce, zajęcia komputerowe, oglądanie telewizji),
 • pomaga zapobiegać i leczyć wiele schorzeń, (otyłość, cukrzyca, wady postawy, choroby układu ruchu).

 

Formy aktywności fizycznej

Dziecko powinno podejmować aktywność fizyczną codziennie przez co najmniej godzinę.

Może to być:

 • poranna gimnastyka,
 • spacer,
 • lekcje wychowania fizycznego,
 • chodzenie pieszo do szkoły,
 • chodzenie po schodach,
 • sport indywidualny i zespołowy,
 • taniec.

 

Kwalifikacja ucznia do grupy na zajęcia WF

 

Rodzaje grup na zajęcia wychowania fizycznego

Ze względu na stan zdrowia i predyspozycje, uczeń może być zakwalifikowany do jednej z poniższych grup:

 • A – zdolny do zajęć bez ograniczeń
 • As – zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport
 • B – zdolny do zajęć WF z ograniczeniami
 • Bk – zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych lub  korekcyjnych
 • C – niezdolny do zajęć WF czasowo lub trwale
 • C1 – niezdolny do zajęć WF, uczestniczący w zajęciach korekcyjnych

 

Kto kwalifikuje ucznia do udziału w zajęciach

Ucznia kwalifikuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podczas profilaktycznego badania lekarskiego.

 

Kwalifikacja krok po kroku

 1. Na podstawie badania dziecka oraz informacji uzyskanych od dziecka i jego rodziców lekarz podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do grupy na zajęcia wychowania fizycznego, a wynik kwalifikacji zapisuje w karcie badania profilaktycznego ucznia.
 2. Lekarz przekazuje informację o kwalifikacji do grupy na zajęcia WF uczniowi i jego rodzicom oraz pielęgniarce szkolnej.
 3. Pielęgniarka informuje nauczyciela wychowania fizycznego o wyniku kwalifikacji. Jeśli uczeń jest przewlekle chory, informacja ta jest przekazywana jest na początku każdego roku szkolnego.

 

Czy choroby przewlekłe i niepełnosprawność są przeszkodą do udziału w zajęciach WF

U niektórych uczniów mogą występować przewlekłe choroby czy niepełnosprawność. Nie muszą one stanowić jednak przeszkody w uczestnictwie w zajęciach wychowania fizycznego, ani w aktywności fizycznej innego rodzaju.

To lekarz szczegółowo określa rodzaj ograniczeń lub zaleceń dla ucznia i nauczyciela wychowania fizycznego, uwzględniając stan zdrowia ucznia oraz jego predyspozycje.

Jeśli ograniczenie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego jest czasowe, lekarz podaje czas trwania niezdolności do zajęć. Powinien również zdecydować, czy uczeń może uczestniczyć w zawodach sportowych i sprawdzianach na lekcjach wychowania fizycznego.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry