Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Konieczność nagłej interwencji medycznej w szkole

---

Stan nagły to sytuacja zagrażająca życiu, która wymaga natychmiastowej interwencji.

 

Co robić w stanach nagłych

Nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka muszą:

  • udzielić pierwszej pomocy oraz
  • wezwać zespół ratownictwa medycznego (pogotowie ratunkowe).

Jednocześnie mają obowiązek zawiadomić rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

 

Inne problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów

Jeśli uczeń zgłasza, że źle się czuje lub coś go boli, pielęgniarka po rozmowie z nim zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych. Dodatkowo zaleca wizytę u lekarza.

Jeśli pielęgniarka jest nieobecna, powinien to zrobić dyrektor szkoły lub przedszkola. Może też on upoważnić inną osobę do zawiadomienia rodziców o złym samopoczuciu dziecka.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry