Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Żywienie ucznia

---

Odpowiednie żywienie ucznia jest warunkiem jego prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Wpływa także na wyniki osiągane w trakcie nauki.

Posiłki, które uczeń spożywa w domu i w szkole, powinny zapewniać mu odpowiednią siłę do nauki i zabawy. Jednocześnie nie mogą one powodować nadmiernego pobudzenia (np. poprzez dostarczanie zbyt dużej ilości słodkich i tłustych pokarmów, co może skutkować nadwagą i otyłością).

Ministrowie: zdrowia, edukacji narodowej oraz sportu i turystyki zawarli porozumienie o współpracy w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki dzieci i młodzieży.

Porozumienie o współpracy między ministrem edukacji narodowej, ministrem zdrowia i ministrem sportu i turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży

W wyniku współpracy powstały materiały zawierające rzetelną wiedzę na temat zdrowia i właściwego żywienia, z których mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, rodzice i uczniowie.

Przykłady dobrych praktyk w zakresie żywienia, które mogą być wykorzystane przez dyrektorów placówek oświatowych (z uwzględnieniem ich lokalnych uwarunkowań), były przedstawione na konferencji zorganizowanej przez ministra zdrowia.

Czytaj więcej o przykładach dobrych praktyk w zakresie żywienia.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry