Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zdrowie psychiczne i uzależnienia

---

Styl życia, a także środowisko naturalne i społeczne, w którym żyjemy, powodują że nasze zdrowie psychiczne narażone jest na wiele zagrożeń. Bardzo duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne wywierają również uzależnienia:

  • od alkoholu,
  • od substancji psychoaktywnych (w tym narkotyków),
  • behawioralne (od czynności, np. pracy, zakupów, internetu).

Jeśli czujesz, że stan twojego zdrowia psychicznego się pogorszył, powinieneś poszukać pomocy u specjalistów.

 

W Polsce przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne rozpoznaje się u ponad 23,4% osób [1]. To ponad 6 mln mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym.

Co czwarty Polak doświadczył więcej niż jednego z zaburzeń psychicznych, a liczbę osób, które zmagały się z kilkoma zaburzeniami, szacuje się na blisko ćwierć miliona osób.

W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 zaplanowaliśmy badania, które dostarczą nam jeszcze bardziej aktualnych danych na temat zdrowia psychicznego mieszkańców Polski.

 

Czytaj więcej:

Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania w publikacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny.


[1] Badanie Epidemiologia zaburzeń psychicznych a dostęp do opieki – EZOP Polska, które przeprowadzono na dziesięciotysięcznej reprezentatywnej próbie.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry