Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

---

Dzięki realizacji programu chcemy zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi jak najlepszą opiekę, która będzie odpowiednia do ich potrzeb. Chcemy też zapobiegać stygmatyzacji i dyskryminacji takich osób.

 

Cele programu

 1. Zapewnienie wielostronnej opieki:
 • upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
 • upowszechnienie różnych form pomocy i wsparcia społecznego,
 • aktywizacja zawodowa,
 • skoordynowanie dostępnych form opieki i pomocy,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów, rodziców i nauczycieli.
 1. Zapobieganie stygmatyzacji i dyskryminacji:
 • opracowanie zasad przedstawiania osób z zaburzeniami psychicznymi w mediach,
 • działania informacyjno-edukacyjne dotyczące poszanowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi.
 1. Sprawdzanie i ocena skuteczności działań:
 • analizowanie sprawozdań dotyczących realizacji zadań wynikających z programu.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. poz. 458).

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry