Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Prawna ochrona praw osób cierpiących na zaburzenia psychiczne

---

Za kontrolę przestrzegania praw pacjentów w szpitalu psychiatrycznym, odpowiadają:

 • rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, którzy są pracownikami Biura Praw Pacjenta,
 • sędziowie wizytatorzy, wyznaczeni przez prezesa właściwego sądu okręgowego.

Rzecznicy:

 • pomagają pacjentom korzystać z przysługujących im praw, które dotyczą przyjęcia i wypisania ze szpitala, leczenia i warunków pobytu;
 • wyjaśniają lub pomagają wyjaśniać skargi pacjentów;
 • współpracują z rodzinami, przedstawicielami ustawowymi i opiekunami pacjentów;
 • uczą i informują o prawach pacjentów szpitala psychiatrycznego.

Sędziowie kontrolują:

 • prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • przyjmowanie i wypisywanie ze szpitali;
 • stosowanie przymusu bezpośredniego;
 • zabiegi o podwyższonym ryzyku;
 • przestrzeganie praw osób przebywających w szpitalu.

 

Czytaj więcej na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry