Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Uzależnienia

---

Jeśli chcemy cieszyć się dobrym zdrowiem psychicznym, powinniśmy być wolni od wszelkich uzależnień. Dlatego musimy jednocześnie zapobiegać ich powstawaniu, jak i leczyć już występujące.

Problemy związane z uzależnieniem często wpływają na wiele sfer życia naszego oraz naszych bliskich. Picie alkoholu, palenie tytoniu czy przyjmowanie narkotyków zwykle negatywnie odbija się nie tylko na naszym zdrowiu fizycznym, ale również psychicznym.

Uzależnienia od czynności (np. od pracy, zakupów, internetu czy hazardu) często sprawiają, że tracimy czas i pieniądze, mamy coraz gorszy kontakt z rodziną oraz najbliższymi.

W latach 90. ubiegłego wieku udało się odwrócić tendencję dotyczącą palenia tytoniu w Polsce. Od tamtego czasu liczba palących konsekwentnie spada, lecz wciąż nie możemy być zadowoleni z sytuacji.

Liczba codziennych palaczy:

  • 1990-1994 – 51% mężczyzn, 25% kobiet
  • 2011 – 30,9% mężczyzn, 17,9% kobiet
  • 2015 – 24% Polaków.

Mimo cyklicznych działań profilaktycznych, każdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tys. osób (51 tys. mężczyzn i 16 tys. kobiet).

Tylko w 2010 roku 19 tys. osób zmarło z powodu nowotworu płuca, który powstał w wyniku palenia (15 tys. mężczyzn i 4,6 tys. kobiet).

Dlatego konieczne jest dalsze ograniczanie narażenia na dym papierosowy – zarówno w przypadku czynnego jak i biernego palenia tytoniu.

 

Więcej informacji o ryzyku związanym z paleniem tytoniu w serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Statystyki pokazują, że Polacy piją coraz więcej alkoholu. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol wpływa na ponad 200 rodzajów chorób i znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia.

Nie musimy być uzależnieni, aby alkohol negatywnie wpływał na nasza zdrowie. Osoby, które mają problem z alkoholem mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne w zakresie uzależnienia od alkoholu.

Czytaj więcej na temat ryzykownego spożywania i uzależnienia od alkoholu w serwisie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Substancje psychoaktywne zażywane są głównie przez młodzież oraz młodych dorosłych, którzy próbują ich dla towarzystwa lub w ramach eksperymentu. Długotrwałe przyjmowanie może prowadzić do uzależnienia, które często nazywane jest też narkomanią czy toksykomanią. Dla człowieka uzależnionego narkotyk staje się najważniejszy, a wszystkie inne sprawy schodzą na drugi plan.

Każdy kontakt z narkotykami jest niebezpieczny, ponieważ niektóre uzależniają szybciej i silniej niż inne. Substancje te wpływają na centralny układ nerwowy i mogą wywoływać m.in. zmianę świadomości, określony nastrój czy ekstremalne doznania. Powodują też w różnym stopniu zmiany psychiczne (np. euforię) oraz fizyczne (np. wzrost ciśnienia krwi).

Prowadzenie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii należy do zadań Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Podstawa prawna:

Podstawowym dokumentem określającym cele, zadania i obszar działań administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783).

Uzależnienia behawioralne to formy nałogów związane z niekontrolowanym wykonywaniem pewnych czynności, np. graniem w gry hazardowe. Impulsywne działanie poprzedza stan napięcia, a w czasie czynności pojawia się uczuciem ulgi.

Poza uprawianiem hazardu, są to m.in. takie zachowania jak robienie zakupów, korzystanie z internetu, a nawet ćwiczenia fizyczne – jeśli wykonywane są kompulsywnie i mają negatywne konsekwencje dla osoby i jej otoczenia.

 

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Jest to państwowy fundusz celowy powołany w 2009 roku. Od 1 kwietnia 2017 r. jego przychód stanowi 1% wpływów z dopłat od gier objętych monopolem państwa. Środkami znajdującymi się w funduszu dysponuje minister zdrowia.

Czytaj więcej na temat hazardu w serwisie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry