Mobilne Logo Ministerstwa Zdrowia

Zdrowie psychiczne w przepisach

---

Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje w szczególności:

  • promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;
  • zapewnienie kompleksowej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  • kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i życzliwości;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym różne zagadnienia związane z ochroną zdrowia psychicznego jest ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882).

Ustawa:

  • określa ogólny model i zasady opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
  • wskazuje organy i instytucje odpowiedzialne za opiekę nad osobami chorymi psychicznie,
  • gwarantuje ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza w przypadku ich leczenia w szpitalu.

Refundacja

Zapoznaj się z zasadami refundacji i ustalania poziomu odpłatności. Sprawdź najnowszą listę leków refundowanych. Skorzystaj z informatora o lekach refundowanych.

---
czytaj więcej
powrót do góry